საიდუმლოებები ველურ ბუნებაში
5.3
მიტოვებული სახლი კონცხზე
6.8
უსაფრთხო სახლი 1618
მიტევებული
5.8
GEO
უცნობი ჩვენს საწოლში
4.5
ბუნკერის თამაში
3.5
პრეპერები
6.0
პასტა არაბიატა ან ხელი ხელს ბანს
7.1
ბუნკერი
7.5
ვინ მოკლა სარა?
6.4
GEO
მხოლოდ შენობაში მომხდარი მკვლელობები
8.5
GEO
მეომარი პრინცესა
7.7
GEO
აზიზი
6.7
GEO
თაგვი
8.7
GEO
ეშმაკსაც წაუღია კევინი
6.9
წითელი რაკეტა
7.2
ჩიხი
3.4
რაც უფრო ბნელია ტბა
6.0