მოადგილე
6.2
ნული
6.6
თეირანი
7.5
GEO
საშიში პაციენტი
5.5
დიდი ცა
6.6
ველურები
7.3
GEO
911: მარტოსული ვარსკვლავი
6.6
GEO
მარლინი
4.5
ჩვენს შესახებ
5.8
უგზო-უკვალოდ დაკარგული
7.0
საშიში ძალა
3.4
გამამრავლებლები
7.4
მექანიზმი
6.2
სლეპფეისი
5.2
გონებრივი თამაშები
5.8
აგენტი ავა
5.4
GEO
მონადირებული
5.3
GEO
ბრიჯერტონი
7.3
GEO