კვლავ ჯუნი
7.6
შეუმჩნეველი წასვა
6.0
სრული განადგურება
3.3
მე არასოდეს
7.9
კოშმარები
5.9
გამოძიების ფედერალური ბიურო: იძებნება
6.7
გზა ხვალისკენ
5.6
სახლში დაღამებამდე
7.5
ოცნების ცხენი
6.8
როგორ გავხდი სუპერ გმირი
5.9
სიყვარულის ხიბლი
5.8
ლიმბო
7.1
ღმერთის კომიტეტი
5.4
შემოგვიშვი
4.1
საბრძოლო მზადყოფნაში
6.5
ჩემი პატარა შეყვარებულობა
5.3
პატარა შივა
7.2
ბიოჰაკერები
6.8