არასრულყოფილი მკვლელობა
3.1
მადლობა გრაციას
5.8
ბორუტო: ნარუტოს ახალი თაობა
7.0
კარგი ექიმი
8.2
ოჯახური ქურდობა
5.5
არსაიდან
7.1
რჩეულები
9.7
სატელეფონო ხაზი
6.4
მეორე მხარე
6.1
ბატონი ფელიჩიტა
4.9
აზიმუთი
6.5
ციხე
6.5
პირველი მკვლელობა
5.0
დასასრულის წინათგრძნობა
6.4
ტყუილების ოსტატი
6.8
დაცვა
5.7
გადამრთველი
4.8
ჰენრიეტა ლაკსის უკვდავი ცხოვრება
6.3