გოლიათი
8.2
ამერიკული კრიმინალური ისტორია
8.4
ჩაკი
6.5
მილიარდები
8.4
ცხოველთა სამეფო
8.2
ემას შანსი
6.0
მარადისობა
5.6
ჩიზპიკის სანაპიროები
7.6
კარგი ადგილი
8.2
ლუციფერი
8.2
შესანიშნავი წყვილი
4.9
ველური დასავლეთის სამყარო
8.6
ოთხი ბანკის წინააღმდეგ
5.8
დანაყოფი ნული
6.0
სლეშერი
6.7
ბრწყინვალე სიძე
5.2
მოდი
7.6
დაკარგული ქალაქი Z
6.6