რაზმი 49
6.5
სცენის ვარსკვლავი
4.7
ცარიელი სახლი
8.0
თანამოაზრე
7.5
მიცვალებულთა განთიადი
7.3
ხილული რისხვა
6.8
ტერმინალი
7.4
ოუშენის თორმეტი მეგობარი
6.5
მეფე არტური
6.3
ჰელბოი
6.8
ხერხი
7.6
მე, რობოტი
7.1
აფერისტები
6.4
გაანგარიშება
5.8
გილიოტინა
7.4
სინოპტიკოსი
6.5
სუპეროჯახი
8.0
დამსჯელი
6.4