აღდგომა
კავშირზე
8.1
ვოიაჟერები
5.7
და დადგა ღამე
ჩიკაგოს ექიმები
7.5
ელჩის ქალიშვილი
6.0
თავქარიანი
7.0
შენს შემდეგ არეულობა
6.8
ჩრდილი და ძვალი
8.2
ნანახი და გაგებული
5.5
მაგიის კონტროლის საიდუმლო სააგენტო
ცხოვრების სიდიადე
ცის ქვეშ
ცუდი ჯადოქარი
4.0
გაქცევა კოვში
შიში
5.0
პირველი სიგნალი
ფანტომი მერი