ახალგაზრდა
7.8
საშინელი ზაფხული
6.4
სასტიკი ზაფხული
7.7
სანაპირო
7.2
ინტერვიუ მკვლელთან
6.1
სპირიტული სეანსი
5.3
შიშის ქუჩა. ნაწილი 3: 1666
6.7
კოსმოსური ჯემი 2: ახალი მემკვიდრეობა
3.7
მისი კალმის მეგობარი
6.9
უცნობი, რომელიც მან სახლში მოიყვანა
შავი მედიცინა
ბურუსით მოცული სიბნელე
2.0
PT-218-ის მეამბოხენი
თინეიჯერო ტიტანებო, წინ!
5.5
კარგად ვარ
მკვეთრი მოძრაობებს გარეშე
6.6
მეიერ ლანსკი
6.5
სიყვარულის სამზარეულო
5.3