ზომბის სამეფო: ჩრდილოელი აშინი
7.4
ღია ფანჯრები
5.2
მევალე
5.9
გოგონა მოჩვენებისთვის
5.4
იღბლიანი
6.5
სრული განადგურება
3.3
უკან ზღვისკენ
4.2
კატების გაქცევა
4.8
სახლი მოჩვენებებით
5.0
წინათგრძნობა
5.9
10 წელი
6.1
გატაცება
5.0
ათასი სიტყვა
5.9
მზის ჩასვლის სიმღერა
6.4
ცუდი დღე
6.5
რაზმი 49
6.5
გამოცდა ორისთვის
5.7
ფლეში
7.7