მშვიდობისმყოფელი
8.4
მისთლ ტოუნს
6.6
ნადირობა
6.5
მიდუეი
6.7
ჟანგიანი ნაკადული
5.9
საიდუმლო
5.6
ფატომი
5.8
ავტორიტეტი
7.1
ბორეგო
4.9
სამყაროს აღსასრული
7.0
მარადიულნი
6.9
ეროვნული ჩემპიონები
5.5
სატენდერო ბარი (ნაზი ბარი)
6.8
ძირტკბილას პიცა
8.0
რეი დონოვანი: ფილმი
7.2
მაკბეტის ტრაგედია
7.5
კივილი
7.4
გაქცევა და იარაღი