დაუმარცხებელი
8.8
ღია ფანჯრები
5.2
ფლორა და ულისე
6.3
დეტექტივი უკვე მკვდარია
7.3
მევალე
5.9
შეუმჩნეველი წასვა
6.0
ალისფერი ნექსუსი
ძღვენი
8.4
გოგონა მოჩვენებისთვის
5.4
იღბლიანი
6.5
სრული განადგურება
3.3
უკან ზღვისკენ
4.2
კატების გაქცევა
4.8
სასიკვდილო ზონა
5.4
სახლი მოჩვენებებით
5.0
აურზაური ქორწილში
4.5
წინათგრძნობა
5.9
იღბლის თამაში
7.8