ელჩის ქალიშვილი
6.0
უძღები ქალიშვილი
5.1
ორი დედა, ორი ქალიშვილი
6.0
მგლის ქალიშვილი
5.3
შემარცხვენლის ქალიშვილი 2: გველის საჩუქარი
5.6