გოგონა ფანჯარაში
5.6
ქალი ფანჯარაში
5.8
მეზობელი ფანჯარაში
5.4