მე არასოდეს
7.9
ხვალ არასოდეს მოკვდება
6.5
აღარასოდეს თქვა არასოდეს
6.2
არასოდეს, იშვიათად, ზოგჯერ, ყოველთვის
7.3
ჯეკ რიჩერი: არასდროს დაბრუნდე
6.1
არასოდეს გაუშვა
5.3