კარგი ადგილი
8.2
წყნარი ადგილი 2
7.6
ადგილი, სადაც ვიმალებით
არასწორი ადგილი, არასწორი დრო
წყნარი ადგილი
7.5
სასიკვდილო ადგილი