მოწყვეტილი ვარსკვლავების ბაღი
8.0
მოხეტიალე დედამიწა
6.0