უდანაშაულოების ბინა
8.1
მოღალატე
7.1
ექიმი საოცრება
7.1
არიზა
6.5
ერთხელ ჩუკუროვაში
5.8
ბოდრუმის ზღაპარი
6.1
ახალი რძალი (ახალი პატარძალი)
4.7
თავქარიანი
7.0
უდანაშაულო
5.3
შენი სახლი შენი ბედია
6.8
სხვისი შვილი
7.2
ორგანიზაცია
7.3
მარაშლი (მარაშანელი)
8.9
ზემერი
6.6
ჯენეთის ცრემლები
5.2
სავსე მთვარე
6.6
საყვარელი წარსული
5.9
ფერჰატი და სირინი
6.0