კუნძულის ზღაპარი
ბოდრუმის ზღაპარი
6.1
თორმეტი თვის ზღაპარი
5.6
სხვისი ბედნიერება
5.9