უკანასკნელი ზაფხული
7.9
უკანასკნელი ზაფხული
6.4
საშინელი ზაფხული
6.4
სასტიკი ზაფხული
7.7
ზაფხული
7.4
ყოველი ზაფხული დასრულდება
6.1
თეთრი ზაფხული
6.8
ზაფხული თებერვალში
5.6
ზაფხული. სანაპირო. კინო
5.9
ზაფხული. სანაპირო 2
6.1
სტაჟიორი - ვნების ზაფხული
3.9
ბოლო ზაფხული
5.6