ჩემი მარცხენა მხარე
6.0
ზემერი
6.6
სავსე მთვარე
6.6
საყვარელი წარსული
5.9
ფერჰატი და სირინი
6.0
ობოლი ყვავილი
5.6